Мисия

 

"Зад всеки успешен бизнес стои едно смело решение" П.Дракър

 

Политиката ни е всеки ден да даваме най-доброто от себе си- високо качество на продуктите, модерна технология, подчинена на иновативни идеи и комплексна грижа за клиента.

 

Харта на Ролко България:

  • Всеки ден идваме с усмивка на работа и желание за непрестанно развитие и усъвършенстване.
  • Предизвикателствата и трудностите са основен източник на нашето развитие.
  • Не правим компромис с достойнството си – ние изпълняваме нашите обещания.
  • Приемаме почтеността и честността за основен фактор в човешките отношения.
  • Слушаме внимателно за Вашите потребности и разбираме онова, от което се нуждаете.
  • Отнасяме се с уважение към всеки човек и окуражаваме раждането на нови идеи.
  • Стремим се да намерим перфектния баланс между работата, дома и социалната ни отговорност.